12 september 2019

Välkommen, du är väntad! Har du hört ett sådant fantastiskt uttryck någonsin. Man riktigt känner i varje fiber hur man verkligen är väntad, lilla jag liksom! Och visst var jag väntad när jag kom ner till fina Rimforsa Strand för på trappan stod härliga Veronica och väntade på mig med öppen famn och världens leende. Och sen fortsatte dagen i detta härliga välkomnande läge. Planer smiddes, framtid diskuterades, fika inmundigades och många skratt blev det. En himla bra dag och det bästa är, jag vet att jag är väntad …igen!